originál

TAHITIAN NONI International - MORINDA
v České Republice

Domů----- Společnost ----- Tahitská NONI ovocná šťáva----- Kontakt

Více o TNI

Jaké vlastnosti charakterizují úspěšný produkt ?

• nepřetržitě stoupající odbyt od samotného začátku
• jedinečný a patentem chráněný
• od počátku důvěryhodný
• má příběh, který lidi inspiruje
• je možné jej bránit před konkurencí
• soustředění veškeré energie a výzkumné kapacity do úzkého oboru kolem jednoho produktu
• možnost vybudovat důvěryhodnou značku

Proto bude Tahitian Noni International brán ve světě i nadále jako standard, protože má kořeny v kvalitě a úspěchu, výzkumu a vizi. Ve společnosti Tahitian Noni International můžete vysledovat každou láhev tahitské Noni ovocné šťávy zpět až na ostrov původu, ke člověku, který sklízel plody NONI. Toto nemá žádná jiná společnost vyrábějící produkty z plodů Noni. U ostatních společností lze původ většiny produktů z ovoce Noni vystopovat maximálně k překupníkovi surovin nebo výtažků.

Jedinečnost společnosti Tahitian Noni International

• Firma Tahitian Noni International byla první, která uvedla na trh produkt ze šťávy NONI s použitím jeho plodů jako hlavní složky.
• Tahitská Noni ovocná šťáva je výsledkem intenzivního zaměření a zasvěcení společnosti Tahitian Noni International rostlině Morinda citrifolia.
• Firma Tahitian Noni International vlastní jedinou laboratoř na světě, která se výlučně zaměřila na výzkum rostliny Morinda citrifolia.
• Jediný známý proces extrakce, který chrání a zachovává důležité složky šťávy z ovoce, je ten náš. Naše patentem chráněné složení šťávy NONI vytváří s ostatními léky a potravinami synergický účinek.
• Tahitská Noni ovocná šťáva je nenapodobitelná. Postup společnosti Tahitian Noni International, který zahrnuje techniky sklizně, kontrolu pro zajištění jakosti, (která začíná již při sběru, pokračuje při extrakci a stabilizaci šťávy), způsob balení, to vše je patentované a jedinečné.
• Společnost Tahitian Noni International vlastní patent na způsob ochucování šťávy z Morinda citrifolia výlučně s pomocí dalších přírodních ovocných šťáv, bez konzervačních přísad, bez přidání cukru a umělých látek.
• Tahitská Noni ovocná šťáva je nejdostupnějším zdrojem biologicky aktivních látek, obsažených v ovoci NONI, nacházejícím se na světovém trhu.
• Společnost Tahitian Noni International má vybudované vztahy s uznávanými odborníky na rostlinu Morinda citrifolia, Dr. Ralphem Heinike a Dr. Anne Hirazumi-Kim. Také profitujeme z výzkumu na firmě nezávislých odborníků, jako je např. Dr. Neil Solomon.
• Naše plody z Morinda citrifolia sbíráme na 80 ostrovech Polynésie, z divoce rostoucích rostlin a ne na plantážích.
• Naši česači jsou profesionálně vyškoleni na sbírání pouze těch nejlepších plodů NONI.
• Tahitská Noni ovocná šťáva je jediným produktem z NONI na trhu, který je průběžně kontrolován na obsah proxeroninu.
• Výzkum ukazuje, že plody Morinda citrifolia rostoucí v přírodě na Francouzské Polynésii dosahují nejlepší kvality a jsou nejbohatší na účinné látky.
• Tahitian Noni International je jedinou zahraniční společností, která má povolení vyvážet plody NONI z Francouzské Polynésie.
• Šťáva z plodů NONI, půda a vzduch na Francouzské Polynésii a každá dodávka Tahitská Noni ovocné šťávy se testuje na čistotu a obsah škodlivých látek v potravinách. Vzorky jsou odeslány do nezávislých laboratoři na analýzu a na ověření výsledku vlastních testů.
• Společnost vzorky testuje na více než 500 škodlivých látek, což přesahuje všechna vládní nařízení, v tomto odvětví testuje firma Tahitian Noni International své produkty nejdůkladněji.
• Společnost Tahitian Noni International, jako jediná na trhu NONI řídí proces od začátku až do konce, od sběru plodů až po dodání v láhvi každému spotřebiteli.


Nejrychleji rostoucí firmy světa

(podle Fortune 500, Fortune´s 1000 a Forbes 500)

1. Google
2. FedEx
3. Intel
4. Tahitian Noni International
5. Sony
6. Wal-Mart
7. Nike
8. Microsoft
9. Marriott
10. McDonalds
11. Disney
12. Boeing
13. Pepsi
14. IBM
15. Starbucks
16. Xerox
17. Coca-Cola
18. Reebok
19. Nestle
20. Proctor and Gamble

Tabulka - porovnání
kolik let jsme potřebovali? Compiled by: Griffin Hill Consulting

Podíl firmy Tahitian Noni International v prodeji výrobků z ovoce NONI na celosvětovém trhu je více jak 90%. Zbývajících necelých 10% připadá na následující společnosti (celkem jich je více jak 130).
Abundant Health; LYC International; Bedessee Imports; Mana Kea Nutra Farms; Bioform; Maui Noni; Biosource; Nature's Sunshine Products, Inc.; Body Systems Technology; Neways, Inc.; Changes International Inc.; NutraMed; Dynamic Health; Omega Alpha Pharmecueticals; Earths Bounty, Matrix Health Products; Optimum Life Products; En Garde Health; Organika; Enrich International; OTB Marketing; Essentially Yours; Pacific Nutraceuticals; Ezzelife; Pharm n Seas; Formor; Polynesian Health Products; Future Biotics; Rhodes Dynamix; Freshvitamins; Royal Farms; Global Products; Royal Farms (Extract); Hawaiian Island; Super Noni Plus; Health Mexicana; Synergy Worldwide, Inc.; Healthy Hawaiian (Flavored); South Pacific Trading Company; Healthy Hawaiian (Unflavored); Tahitian Tiki Products; Herbal Authority; Tahiti Naturel; Herbex Ltd; The Vitamin Shoppe; Imovital; The Voyager Group; Honour Force International; Trace Mineral Research; Kalapana Noni Farm; Tropical Oasis; Karitos; Web-Nutra; Life Trends Int.; Youngevity, Inc.; Liquid Life; Xerion-Overseas