originál

TAHITIAN NONI International - MORINDA
v České Republice

Na úvod----- Společnost ----- Tahitská NONI ovocná šťáva ----- Kontakt

Chraňte své zdraví přírodními prostředky.

Naší šťávu z ovoce NONI mohou užívat všichni,
i děti bez omezení věku, těhotné i kojící matky!

• Tahitská NONI ovocná šťáva (Tahitian Noni Juice) je jediný produkt z NONI, který dostal osvědčení Evropské unie „Novel Food“ (nová potravina). (Originál)

• Tahitská NONI ovocná šťáva je dnem 5.6.2003 schválena Evropským parlamentem a Evropskou radou. (Originál)

• Na základě vydání rozhodnutí MZ ČR byla dnem 27.1.2004 Tahitská NONI ovocná šťáva schválena jako potravina nového typu (PNT) k uvádění do oběhu v České Republice. Není potravinovým doplňkem.(Originál)

• Evropský úřad pro potraviny dne 6.9.2006 opět potvrdil, že je tahitská Noni ovocná šťáva nezávadná a absolutně bezpečná. (Originál)

• Šťáva byla podrobena zkouškám na 170 látek ze seznamu dopingových látek s výsledkem - neobsahuje stopy zakázaných dopingových látek. (Original)

• Tahitian Noni International vybavila a personálně zabezpečila jedinou laboratoř na světě, věnující se výhradně výzkumu NONI.

POZOR! v oddílu Tahitská NONI ovocná šťáva je nový výrobek - absolutní jednička!!!

Tahitská Noni šťáva pomohla mně i členům mé rodiny, proto jsem vytvořil tyto stránky.

Vědecký výbor pro potraviny ČR dne 21.1.2004: Tahitská NONI ovocná šťáva je schválena a povolena k uvádění do oběhu jako potravina pro zvláštní výživu, kterou je možno kategorizovat podle zákona č.110/1997 Sb. jako potravinu nového typu - tedy žádný potravinový doplněk.
Závěry a doporučení spotřebitelům - věnovat zvýšenou pozornost vzdělávání veřejnosti zejména se zaměřením na využití informací o vlastnostech potravin nového typu.

UPOZORŇUJI !
Veškeré formulace v těchto stránkách nejsou lékařská tvrzení v právnickém významu! Diagnóza a terapie nemocí a tělesných poruch vyžadují léčbu lékařem nebo léčitelem. Informace na těchto a následujících stránkách (link), jsou pouze informativní, nesmí být chápány jako náhrada za lékařské ošetření. Riziko spojené s nesprávnou diagnózou nebo špatnou léčbou, lze snížit pouze zapojením lékaře nebo léčitele. Stejně jako každá věda, podléhá i medicína neustálému vývoji. Výzkumy a klinické zkušenosti neustále rozšiřují naše znalosti, zvláště v oblasti léčby a medikamentózní terapie. Pokud je na následujících stránkách uvedeno dávkování nebo lékařské postupy, nemůžeme za to přebírat odpovědnost. Upozorňujeme každého uživatele, aby sám zjistil opatrnou kontrolou, eventuálně po konzultaci se specialistou, zda uvedené doporučení nebo směrné hodnoty, jsou pro konkrétní případ vhodné. Jakékoli dávkování, použití nebo léčba probíhá na vlastní odpovědnost uživatele.
Z konzultací, které provádím s lidmi, kteří tahitskou Noni ovocnou šťávu pili, vyplývá, že u osob s dlouhodobě poškozeným organizmem nemůže dojít ke zlepšení okamžitě. Zlepšení může nastat během několika týdnů, ale také až po několika měsících.
Údaje na těchto stránkách považujte pouze jako informativní, bez implicitní záruky jakéhokoliv druhu. Připravené informace na těchto webových stránkách jsou svědomitě kontrolovány a jsou pravidelně aktualizovány. Přesto nemůžeme převzít žádnou záruku za to, že jsou veškeré údaje v každém okamžiku kompletní, správné a zobrazeny v poslední aktualizaci. Toto platí především o spojení (link) k jiným stránkám na webu, na které se přímo, či nepřímo odkazuje.

Registrovaný dovozce Original Tahitian Noni Juice