originál

TAHITIAN NONI International - MORINDA
v České Republice

Domů----- Společnost ----- Tahitská NONI ovocná šťáva----- Kontakt

Co je noni----- Od A do Z ----- Dávkování----- Sport ----- Příběh

plody Noni
NONI je označení plodů a případně celé rostliny. Latinsky Morinda citrifolia, patřící do čeledi Rubiaceae. Roste na ostrovech pro nás evropany velmi exotických - na Tahiti a okolních ostrovech francouzské Polynésie.
Již v knize knih - v bibli je psáno o stromu života, který rodí ovoce
12 krát do roka.

"Morinda citrifolia je Královna plodů "

NONI je keř dosahující výšky až 8 m. Na něm rostou plody podobné bramborám. Rodí po celý rok a to neuvěřitelné množství plodů.
Až několik set kg plodů v měsíci na jednom stromě. Čistá voda, vzduch a vulkanická půda skýtají optimální předpoklady pro agrární produkt vysoké kvality.

Proč je ovoce NONI tak neznámé?

Ovoce NONI se nedá po utržení skladovat déle než tři dny, je samostatně velice nechutné. Dnes víme, že již před více jak 2000 lety pomocí tohoto ovoce léčili tehdejší léčitelé celou řadu nemocí. Stromu říkali „Strom zabíjející bolest“, „Strom života“, s úctou pak „Dar nebes“, neboť si nedovedli vysvětlit proč léčí, zbavuje je bolestí, pomáhá přežít hladovění a omlazovat tělo. Teprve v padesátých letech minulého století byl vědecky zdůvodněn jeho význam doktorem Ralphem Heinickem. A až v devadesátých letech se podařilo namíchat nápoj tak, aby byl chutný a mohl se podávat široké veřejnosti.

Nadešla doba, kdy můžete chránit, omlazovat a dokonce i léčit své tělo s pomocí zázračného ovoce NONI.
Tento tradiční a po tisíciletí používaný lék je nyní veleben také novodobými lékaři, biochemiky, rostlinovědci
a lékařskými výzkumníky jako zázračná léčivá substance pro naši dobu.

Morinda citrifolia, která je známá jako indická moruše či Och v Indii, Mengkudo v Malajsii, Ba-ji- tian v Číně, Nhau v Jihovýchodní Asii, keř proti bolesti v Karibiku, sýrové ovoce v Austrálii a Noni na Tahiti, je dnes nejčastěji nazývána jménem, které jí dali dávní léčitelé na Tahiti - prostě NONI. Ve všech uvedených zemích a také v mnoha dalších, je Morinda citrifolia již od historických dob používána k léčení poruch dýchacího, zažívacího, nervového a imunitního systému. Stejně tak našla své uplatnění při léčbě kloubních a kožních potíží a poruchách kostí.
Tradiční léčitelé používají k léčení všechny části rostliny: listy, kořeny, kůru, semena, květy a plody. Listy NONI jsou používány především pro léčbu vnějších zánětů a poranění a na tlumení bolesti. Výtažky z kořenů snižují krevní tlak, kůra má silné svíravé účinky a používá se také při léčbě malárie. Semena účinkují jako projímadlo, výtažek z květů pak léčí záněty očí. Plod NONI, nejcennější část rostliny, má mnoho možností uplatnění, včetně řady z těch, které byly zmíněny výše. Ovoce NONI je také velmi výživné a v některých starověkých kulturách bylo používáno jako dietní plodina a jinde jako zdroj živin v dobách hladu.
Nejstarší známé zmínky o NONI jsou staré více jak dva tisíce let a pocházejí z indických starodávných sanskrtských textů, zmiňujících používání plodů Och v Ajurvédské medicíně. Historikové se domnívají, že NONI pochází z Jihovýchodní Asie a že během dávných migraci obyvatelstva se dostalo do Mikronésie a dál do Polynésie. Polynésie má bohatou léčitelskou tradici a znalost NONI a jeho léčivých účinků se předávala z generace na generaci. Nejpodstatnější vědecká literatura, zabývající se NONI, také pochází z této části světa, spíše než z Indie nebo dalších oblastí.
Rostlina NONI je stále zelená a může růst jako malý keř, ale i jako desetimetrový strom. Na stromech celoročně vyrážejí krásné, voňavé bílé květy. Plod NONI má bobulovitý povrch, vypadá jako ruční granát a po úplném dozrání má nažluklou vůni a chuť. Plod je pokrytý červenohnědými prohlubněmi, které obsahují semena. Ke každému semenu je přirostlý vzduchový váček, díky kterému může celé měsíce plavat v oceánu. Domníváme se, že tímto způsobem byla semena NONI před mnoha staletími zanesena do různých částí světa. Polynéští historikové nicméně trvají na tom, že rostlina NONI byla považována za posvátnou a byla převážena na jednotlivé ostrovy především pro své léčivé účinky. Rostlina byla ale ceněna také pro své nutriční vlastnosti a jako barvivo. Polynésané jako dobří námořníci cestovali na svých kánoích z ostrova na ostrov a postupně se usadili na celém souostroví. S sebou si brali pouze to nejnutnější k přežití: jídlo, ošacení, nástroje a léčivé rostliny, včetně NONI.
V celé Polynésii byla a je rostlina NONI tradičně užívána k tišení bolesti, léčení zánětů, poranění a dalších kožních problémů, interních onemocnění, nevolností, otrav z jídla, horeček, infekcí, poranění, průjmů, zácpy, menstruačních bolestí, poranění od hmyzu a zvířat a potíži, vyvolaných stářím. V dřívějších dobách bylo poněkud obtížné přinutit lidi, především pak děti, k pití šťávy z ovoce NONI, především pro jeho typickou nažluklou vůni a chuť. Na začátku dvacátého století se dokonce rostliny NONI staly v některých oblastech nežádoucími a byly vykáceny, aby neobtěžovaly svým zápachem v obývaných oblastech. Ještě předtím však křesťanští misionáři, kteří přišli do Polynésie, zavrhli místní tradiční léčitelství a zájem lékařů o NONI se snížil. Nástup syntetických léků pak tento proces dále prohloubil. Významný obrat nastal až v posledních letech.
Užívání chemicky vyráběných léků má mnoho různých nežádoucích účinků, mnohé syntetické léky také neléčí vlastní příčinu nemoci. Alopatické léky, určené k potírání infekčních onemocnění jsou poměrně nové, ale vzhledem k mutaci mikroorganizmů se jejich účinnost snižuje. Onemocnění, která již nereagují na léčbu antibiotiky dosáhly ve světě epidemického růstu. Z těchto důvodů se obnovuje zájem vědců o studium přírodních látek, které tradiční léčitelství prověřilo jako účinné v boji s chorobami.
Morinda citrifolia se ukazuje být jednou z nejvýznamnějších položek rostlinné medicíny. Plody NONI jsou dnes stejně žádaným a ceněným artiklem, jakým byly v dávných časech. Současné metody extrakce a přípravy účinné šťávy z NONI naštěstí dokáží odstranit její nepříjemnou chuť a zápach bez toho, aby se snížily její léčivé účinky. Nad rámec léčivých účinků, o kterých jsme se již zmínili, prokazuje šťáva z ovoce NONI léčivé účinky při takových zdravotních problémech, jakými jsou poruchy imunitního systému, bakteriální a virové infekce, dýchací potíže, alergie, artróza, diabetes, různé druhy nádorů, vysoký krevní tlak, menstruační bolesti, poruchy zažívání, tuberkulóza, malárie, chřipka, závislost na drogách a alkoholu a mnoha dalších. Jak je možné, že jedna jediná rostlina může mít tak široké pole terapeutického využití? Proč může být úspěšně používána při tolika různých patologických stavech?
Vědecké studie ukazují, že NONI může posílit imunitní systém, vyčistit krev, pozastavit růst nádorů, regulovat správnou činnost buněk a regenerovat buňky nemocné.

Fytochemikálie
Fytochemikálie jsou přírodní chemické látky, které nalézáme v rostlinách. Vědci postupně zjišťují, že mnoho z těchto rostlin má významné preventivní a léčivé účinky. Uměle vyráběné látky, určené k léčbě nemocí se nazývají farmaceutika. Fytochemikálie v rostlinách, které mají léčivé vlastnosti jsou pak uváděny jako nutriceutika. NONI obsahuje velké množství fytochemikálií, z nichž řadu nelze v žádných jiných rostlinách najít. Tyto fytochemikálie působí synergicky ke zvýraznění biochemického potenciálu každé z nich. Výzkumníci se proto domnívají, že především tento synergický efekt je předpokladem tak širokého spektra účinnosti NONI.

Xeronin - životně důležitý alkaloid
V roce 1957 Dr. Ralph Heinicke objevil fyziologicky aktivní alkaloid, který se vyskytuje ve zdravých buňkách lidského těla, rostlin, zvířat a mikroorganismů. Tento alkaloid pojmenoval xeronin. Dr. Heinicke také objevil předstupeň (komponent, ze kterého vznikají následné produkty) již v roce 1953. Po mnoha letech si uvědomil důležitost jeho objevu. Alkaloidy jsou organické látky, které dokonce v neměřitelných množstvích významně ovlivňují fyziologické procesy v organismech. Alkaloid xeronin nebyl objeven dříve, neboť tělo ho produkuje, okamžitě spotřebovává a vylučuje. Obsah xeroninu v krvi je proto výrazně nižší, než jsou možnosti chemické analýzy.Tělo produkuje xeronin, aby aktivoval určité neaktivní enzymy tak, aby mohly vykonávat své funkce. Xeronin také reguluje množství a strukturu proteinů, což je životně důležitý proces. Nedostatečná hladina xeroninu může vést k vážným zdravotním problémům. V roce 1950 společnost Dole Pineapple najala Dr. Heinickeho na výrobu bromelainu ze stonků an anasu a na vybudování trhu pro tento produkt. Dr.Heinicke si velmi rychle všiml, že tato směs bromelainu vykazuje některé zvláštní, přímo unikátní a cenné vlastnosti, odlišné od všech předcházejících enzymatických preparátů. Poprvé byl tento enzym použit v lékařské praxi Dr. Hunterem, gynekologem, který chtěl použít papain, enzym z papaje k vyčištění hlenu z pochvy před rentgenováním. Chtěl tímto postupem zamezit záměně hlenu za nádor na rentgenovém snímku. Dr. Heinicke se domníval, že by bylo lepší použit bromelain a tento enzym opravdu fungoval podstatně lépe. Dr. Hunter však následně učinil velmi zajímavý objev. Jedna z jeho pacientek trpěla nezvladatelnými menstruačními bolestmi, se kterými musela být dokonce často hospitalizována. Pacientka ho navštívila s opožděnou menstruací a aby vyloučil možnost nádorových změn, provedl ji rentgenový snímek, kterému předcházela již standardní bromelainová koupel. Do 30 sekund jí začala menstruace, která se obešla bez bolestí. Zpráva, kterou o tomto případu uveřejnil, se stala středem zájmu mnoha farmaceutických společností. Společnost Dole si uvědomila, že nejdůležitější oblastí použití bromelainu je lékařství. Tato farmaceutická firma, která v té době vyráběla řadu léků na menstruační potíže, proto požádala Dr. Heinickeho, aby pro ně izoloval čistou proteázu ( enzym rozkládající proteiny) z obchodní směsi bromelainu. Okamžitě po obdrženi čisté proteázy ji otestovali a zjistili, že je vysoce aktivní. V nebližším možném termínu pak byla zahájena výroba vzorků a jejich testování.
Miliony dolarů byly utraceny za testování jenom proto, aby se zjistilo, že zkoumaná látka nemá žádný farmakologický účinek. Během procesu čištění byl totiž důležitý komponent odstraněn jako odpad. Co to ale bylo? Toshiba, největší firma na výrobu léčiv v Japonsku, věnovala další tří roky a tří miliony dolarů na to, aby tento komponent objevila. Jejich snaha však byla marná. Dr. Heinicke ve svých výzkumech vytrval a na začátku sedmdesátých let objevil, že aktivním komponentem bromelainu je xeronin, alkaloid, který objevil v roce 1957 a jeho předstupeň, který nazval proxeronin. Dr. Heinicke se domníval, že většina biochemiků přehlédla tuto důležitou substanci především proto, že neobsahuje cukry, aminokyseliny, ani nukleidové kyseliny. V době, kdy stále ještě pracoval pro společnost Dole, si Dr. Heinicke všiml, že zatímco obsah proteázy v obchodním bromelainu zůstal i po dvaceti letech, fyziologická aktivita produktu se s časem dramaticky snižovala. Věřil, že toto snížení aktivity je způsobeno nedostatkem některého důležitého mikronutrientu v ananasu. To ho vedlo k experimentováni s jinými plody, ve kterých tento mikronutrient hledal. Dr. Heinicke zjistil při klinických zkouškách s používáním bromelainu a NONI jsou v podstatě stejné, proto použil na výrobu šťávy z NONI stejné postupy, jakými dříve extrahoval proxeronin z ananasů. Zjistil, že i z NONI může extrahovat proxeronin ve velkém množství. Proxeronin je přitom velmi důležitou látkou, protože tělo má dostatek ostatních faktorů, důležitých pro syntézu xeroninu. Dr. Heinicke konstatoval: "Xeronin je natolik důležitý pro fungování proteinů, že jeho nedostatek může vést až ke smrti. Jeho absence je důvodem celé řady závažných onemocnění."v Aminokyseliny jsou stavebními kameny proteinů. Když sníme potravu, obsahující proteiny, např. maso nebo sóju, tělo je rozloží na aminokyseliny, které jsou opět poskládány do formy proteinů, které tělo potřebuje, jako například metabolické enzymy a protilátky pro potírání infekcí. Z proteinů jsou vytvořeny naše nehty, vlasy a svaly, stejně jako hormony, například insulin. Proteiny vytvářejí nové tkáně a opravují tkáně poškozené, pomáhají při dopravě kyslíku a výživných látek do krve. Schopnost lidského těla vyrábět xeronin se vytrácí s věkem. Onemocnění, úraz, traumata a stres mohou také způsobit nedostatek xeroninu. Proteiny jsou nezbytným katalyzátorem tisíce buněčných aktivit v těle. To vysvětluje, proč podávání šťávy z NONI, díky němuž se zvyšuje hladina xeroninu a stabilizují se proteiny, může docházet v tak široké škále fyziologických odpovědí a ulevit při tolika navzájem nesouvisejících onemocněních. Šťáva z NONI dokáže zvýšit schopnost buněk v těle přijímat a zpracovávat nutrienty, jakými jsou aminokyseliny, vitamíny a minerály. Působením xeroninu mohou přes buněčnou stěnu procházet větší molekuly výživných látek, což významně zlepšuje vyživování buněk.

Serotonin - molekula nálady
NONI je také známé svým blahodárným účinkem na různé druhy bolestí, psychických i fyzických. Podle Dr. Heinickeho je to způsobeno schopností xeroninu měnit specifické mozkové proteiny na aktivní receptory endorfinů, jinak známých jako "hormony dobré nálady". Endorfiny jsou skupina peptidů s potenciálními analgetickými účinky. Tryptopfan je příkladem kritické aminokyseliny, která je předstupněm serotoninu. Když je tryptopfan k dispozici v dostatečném množství, tělo ho může v případě potřeby použít ke zvýšení hladiny serotoninu. Serotonin je hormon, který funguje jako nervový přenašeč. Je vyráběn naším tělem a je ho možné vysledovat v jeho receptorech v mozku, krevních destičkách a epitelární tkáni zažívacího traktu. Je rovněž předstupněm hormonu melatoninu, který hraje několik důležitých rolí v našem těle, včetně regulace biologického rytmu. Předpokládá se, že serotonin není pouhým přenašečem vzruchů, protože ovlivňuje širokou škálu mentálních a fyziologických reakcí v těle a hraje důležitou úlohu například při regulaci tělesné teploty, vyvolávání pocitu hladu, sexuálním chování a spánkových vzorech. Receptory serotoninu také pomáhají ovlivňovat emoce, zvyšují poznávací schopnosti, regulují vnímání bolesti a mají vliv i na motorické funkce. Nedostatek serotoninu může vyvolat řadu závažných onemocnění v závislosti na tom, která část mozku je jeho nedostatkem postižena. Serotonin je znám jako "molekula nálady", protože moduluje hrubou informaci a dává jí její emocionální tón. Psychiatr Northwesternské univerzity James Stockard říká: "Nálada je jako symfonie a serotonin je jako dirigentova taktovka." Hladina serotoninu v mozku například ovlivňuje to, jestli se nám sklenice vody zdá poloprázdná nebo z poloviny plná. Další nervové přenašeče nám například zprostředkují informaci, že jsme nasyceni, hladina serotoninu ale určuje, jestli jsme spokojeni. Nedávná studie s použitím obrazu PET (technologie měřící funkce buněk a měřící úroveň syntézy serotoninu) ukázala, že muži produkují o 52 % serotoninu více, než ženy. Ženy jsou také dvakrát náchylnější ke klinickým depresím než muži. Nízká hladina serotoninu v mozku je svázána s klinickými depresemi, sebevražednými sklony, úzkostnými stavy, obsesivními stavy (například přejídáním), bulimií, schizofrenií, poruchami spánku, migrénovými stavy, autismem, závislostí na drogách a alkoholu, Alzeheimerovou chorobou a sklony k násilnému chování. Všechny uvedené stavy zázračně mizí, případně se alespoň výrazně zlepší, pokud dojde k vyrovnání hladiny serotoninu. Dr. Richard J. Wurtman, vědecký pracovník MIT, uvádí ve svém článku v periodiku Výzkum obezity, že zvířata, kterým byly podány léky na stimulaci tvorby serotoninu, nedávají přednost uhlohydrátům, pokud si mohou vybrat mezi uhlohydráty a proteiny. Chronicky obézní lidé většinou cítí hlad v momentě, kdy u nich dojde k snížení hladiny serotoninu, a mají tendenci něco pojíst. Stávají se přitom závislými na jednoduchých uhlohydrátech. Tato tendence se postupem času stává určujícím rysem chování, protože jídlo jim přináší příjemný pocit. To pak dále vede k přejídáni. Příjemný pocit je však velmi krátkodobý, protože hladina serotoninu rychle klesá. Pro tyto lidi je velmi těžké dodržovat dietu nejen z uvedeného důvodu, ale také proto, že pocit'ují trvalé bolesti z hladu. Serotonin je kontrolním faktorem naší obezity a přirozeně reguluje naší chuť k jídlu. Vyrovnáváním hladiny serotoninu můžeme eliminovat přejídání a kontrolovat naši chuť k jídlu. Příjemné pocity, vyvolávané serotoninem, jsou také dílčím důvodem návyků na alkohol a kouření. Touha po cigaretě, skleničce nebo jídle může být překonána optimalizací hladiny serotoninu. To samozřejmě neznamená, že zmizí všechny impulsy, které k těmto zlozvykům vedly. Nicméně tím, že překonáme biologickou podmíněnost, zjednodušíme i překonávání těchto špatných návyků. Musíme se zeptat sami sebe, které situace spouští tyto zlozvyky, a snažit se vypracovat si nové návyky a reakce. Pokud se ocitáte ve stresové situaci, jakou je například rozvod, finanční těžkostí a podobně, může být také dobré vyhledat odbornou pomoc a skupinovou terapii. Všichni máme přirozenou potřebu serotoninu. Šťáva z NONI je přirozená a bezpečná cesta ke zvýšení účinnosti tohoto hormonu dobré nálady. Laboratorní zkoušky prokázaly extrémně vysokou schopnost šťávy NONI navázat se na serotonin. Prozac je lék, vázající serotonin, který se používá k léčbě depresí, a Sumatriptan je podobně fungující lék, užívaný k léčbě migrény. Oba tyto léky však mají stovky různých vedlejších účinků. Redux byl lék na léčbu obezity, pracující na podobném principu, který však musel být s ohledem na nebezpečné vedlejší účinky stažen z trhu. Skupina přírodních léčiv, jako je NONI, která zvyšuje hladinu serotoninu přírodní cestou, nemá žádné vedlejší účinky. Příroda tak sama vytváří vyvážený lék z kombinace vitamínů, minerálů a dalších fytochemických faktorů, které tvoří naší běžnou stravu a zvyšuje užitečnost jejích jednotlivých komponentů. Naše tělo pak svou přirozenou moudrostí rozhoduje, které z těchto složek potřebuje, a eliminuje ty nepotřebné.

Účinnost NONI
Byly prokázány příznivé účinky NONI na snižování krevního tlaku, stejně jako na léčení zánětů a plísní, antibiotické a antivirové účinky, protinádorové a protihistaminové schopnosti. Ovoce NONI je bohaté na vitamín C a selen, základní nutrienty, které chrání naše tělo před antioxydanty. Dále obsahuje řadu mastných kyselin, které pomáhají správnému trávení a zabraňují tvorbě plísní a kvasinek v zažívacím traktu. Další chemické látky, které se v NONI nacházejí, mají ověřené schopnosti při potírání sedmi druhů nebezpečných bakterií, mezi které patří: staphylococcus aureaus, salmonella typhi, escherichla a shingella. Všechny blahodárné složky NONI spolupracují s xeroninem a dělají tak z NONI zázračnou substanci. Existuje nesčetné množství svědectví o léčebných účincích NONI na nemoci, o kterých jsem se již výše zmínil, navíc pak prokazatelně zkracuje onemocnění chřipkou a snižují teplotu, ulevuje od příznaků alergie a artritických bolestí kloubů.

Protinádorové účinky
Velmi zajímavý pokus byl v roce 1994 proveden na Havajské univerzitě. Dvaadvaceti laboratorním myším byla injekčně aplikovány buňky aktivního Lewis Lungova karcinomu. Poté dostávaly denně injekci s výtažkem ze šťávy NONI. Zatímco v kontrolní skupině všechny myši uhynuly po devíti až dvanácti dnech, myši léčené NONI žily významně déle. Více než polovina z nich žila déle než padesát dní a čtyři z nich nemoc úplně překonaly. V průměru tak léčené myši žily o 40 % až 119 % déle než myši neléčené. Opakovaný pokus pak přinesl stejné výsledky. Vědci z toho vyvodili závěr, že NONI působí nepřímo tím, že zvyšuje vlastní obranyschopnost organismu, působící prostřednictvím makrofágů a lymfocytů proti různým druhům infekcí a cizorodých organismů.

Poruchy imunitního systému
Další vědci z této studie vyvodili závěr, že výtažek z NONI stimuluje aktivitu T-buněk (T-lymfocytů). T-buňky jsou odpovědné za buněčnou imunitu tím, že útočí a zabíjejí přímo antigeny. Stejně tak vyvažují celkovou imunitní reakci tím, že regulují činnost ostatních součástí imunitního systému. T -buňky tvoří až 70 % všech lymfocytů. Se sníženou funkcí T-buněk je spojena celá řada závažných chorob, jakými jsou například nádorová onemocněni, revmatická artritida, hepatitida, fibromyalgie, všechna chronická virová onemocněni typu AIDS, Epstein - Barrovy choroby, případně lupus a CFS -syndrom chronické únavy. Substance, jakou je NONI, posilující imunitní systém může pomoci mnoha lidem, kteří těmito chorobami trpí. Lékaři na celém světě potvrzují, že mnoho jejich pacientů se život ohrožujícími chorobami, jako AIDS, nádory a nemocemi srdce vykazují po léčbě NONI výrazné zlepšení. NONI je zkoumána v USA na Kentucké univerzitě, Snafordské univerzitě, Kalifornské univerzitě a na Havajské univerzitě, v Angli i na Union College v Londýně a ve Francii na Meetské univerzitě. Dnes máme k dispozici takové technologie, které nám jsou schopny potvrdit schopnosti ovoce NONI při léčbě těla.

Léčba a regenerace kůže
Obklady z NONI byly od dávných dob používány k léčbě poranění kůže, odřenin, řezných ran, zhmožděnin a podlitin. Účinnost NONI na léčbu popálenin a zhmožděnin je dána aplikací proxeroninu, který v postižené oblasti stimuluje tvorbu xeroninu, který pak zrychluje hojení a rychle a šetrně odstraňuje mrtvou tkáň. Slyšel jsem mnoho svědectví o skoro zázračně rychlém vyléčení velmi vážných popálenin kůže a tkání pouhou povrchovou aplikací NONI. Plody a semena NONI obsahují esenciální olej, který má příznivé účinky na kůži. Jedna z nejstarších referencí říká, že působí preventivně proti tvorbě vrásek a popálení kůže při slunění.

Jaké dávky NONI by měly být podávány?
Protože NONI je deklarováno pouze jako potravina, budeme raději hovořit o podávání, než o dávkování. NONI může být podáváno společně s jinými potravinami a léky. NONI mohou bez obav užívat i těhotné a kojící ženy. Podle Dr. Heinickeho je proxeronin skladován v játrech, proto množství NONI, které podáváme nezávisí na tělesné váze. Mnoho lidí pociťuje jeho kladné účinky již po několika dnech či týdnech. Aby byly patrné jeho komplexní účinky, doporučuje se podávat NONI nejméně po dobu šesti měsíců. Dr. Heinicke doporučuje podávat NONI zhruba půl hodiny před snídaní a před večeří, nicméně toto doporučení není nijak závazné. V případě akutních problémů však Dr. Heinicke striktně doporučuje rozložit podávání NONI do menších dávek v průběhu celého dne.

Tradiční léčitelé používali mnoho částí rostliny NONI jako projímadlo a obklady k odstranění jedů z těla. Zajímavá historka Dr. Heinickeho se váže na rybu ježíka. Její jed - tetrodoxin - je považován za jednu z nejjedovatějších látek v přírodě. Dr. Heinicke provedl klinickou studii, při které naočkoval jed z ježíka deseti myším, které všechny zemřely. Kontrolní skupina, které byl injekčně podáván xeronin však zůstala v pořádku. Třetí skupinu pak Dr. Heinicke pak naočkoval směsí xeroninu a tetrodoxinu. Nejenom, že tyto myši přežily, ony dokonce přímo vzkvétaly.

Naše tělo je neustále vystaveno útokům různých druhů neodbouratelných jedů, které se nacházejí ve vzduchu, který dýcháme, v jídle, které jíme, ale třeba i v kosmetických přípravcích, které denně používáme. Když k tomu připočteme působení stále odolnějších a nebezpečnějších virů, baktérií a plísní, pak předčasně stárneme jsme nemocní a brzy umíráme.NONI se zdá být tou substancí, která nás před těmito útočníky může chránit a prodloužit nám tak průměrný věk.

Pamatujte si, že extrakt ze šťávy z ovoce NONI z tahitských ostrovů, je nejlepším zdrojem komponentů xeroninového metabolismu. Objevte pro sebe NONI jako dávnověký lékařský zázrak, uchovaný pro naše časy.

Neil Solomon, Dr. med., Dr. phil., uznávaný badatel rostliny NONI vysvětlil: „Prováděl jsem výzkumy dnes již s více než 10 000 lidmi, kteří užívali TAHITIAN NONITM Juice. Naše výsledky nemohou využívat cizí firmy k uvedení průkazných tvrzeních na podporu prodeje svých produktů. Budete-li citovat mé jméno, nebo mé výsledky výzkumu, je nutné dodat, že se jedná vždy jen o TAHITIAN NONITM Juice a ne žádný jiný produkt. Je nesprávné tvrzení, že je jiný produkt identický. Nepřeji si, aby mě jiné firmy citovaly, pokud nebudou u nich provedeny výzkumy jejich produktu.“